Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje. František z Assisi žehná Křtinách Panna Maria
Vítejte v chrámu Panny Marie ve Křtinách, nejkrásnější barokní stavbě církevní v českých zemích. Vítejte na nejvýznamnějším mariánském poutním místě staré Moravy, kde podle pověsti křtili již věrozvěstové svatí Cyril a Metoděj. Ve jménu premonstrátského mnicha Martina Alexandera Vigsia začínáme psát nové pokračování jeho "Vallis baptismi alias Kyriteinensis", o Údolí křtu, neboli Křtinském údolí. Na zvláštní přímluvu Panny Marie Křtinské žehná svámí Gyaneshwarpuri, mnich a poustevník, u nohou Jeho svatosti Mistra jógy Višvaguru paramhanse svámího Mahéšvaránandy, který mne vede tímto Údolím již od narození. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svámí Gyaneshwarpuri
www.gyaneshwarpuri.cz

Svatí Cyril a Metoděj


www.krtiny.info

Paramhans svami Mahéšvaránanda
www.mahesvarananda.cz


www.hermitphoto.cz

Nejvýznamnější portál o chrámu Panny Marie ve Křtinách, jeho poutním místě a zasazení v krajině Moravského krasu od svámího Gyaneshwarpuri.

Hudba: "Otče náš, Jak úžasná musí ta láska být, Apoštolská."

Upozornění: Autor tohoto webu není mariánský ctitel, i když to tak může vypadat. Uctívá jen každé Boží vtělení, tedy i Pannu Marii ve Křtinách. Tato situace se však může ještě změnit s přibývající bhakti - oddanosti ke Křtinám!
Prohlašuji, že jsem hinduista a jogín tělem i duší. Nejsem křesťan a nikdy jsem se za něj nepovažoval. Jenom jsem se narodil - inkarnoval - do křesťanské rodiny a křesťanského prostředí, což v Evropě jinak nejde učinit. Bohu díky!

© Svámí Gyaneshwarpuri 2024 yoga@gyaneshwarpuri.cz